Wykluczeni z medycyny - szpitalny program Monaru dla osób bezdomnych. WERONIKA WIŚNIEWSKA [audio]


Moja pierwsza rozmowa o ludziach wykluczonych z medycyny była jak otwarcie drzwi. Zamierzam iść dalej. Dziś publikuję rozmowę z Weroniką Wiśniewską, niezwykłą dziewczyną z Monaru, która opowiedziała mi o koordynowanym przez siebie tak zwanym programie szpitalnym. Warszawskie szpitale są w to włączone. Chodzi o skuteczne docieranie z długotrwałą opieką medyczną do osób  bezdomnych, które trafiają do szpitala. Jak je wesprzeć w tym doświadczeniu? I co się dzieje po wypisie?


Komentarze