Leżę i Pracuję. Majka Lipiak

Leżę i Pracuję, Majka Lipiak. Podcast: ludzieimedycyna.pl. Foto: Leżę i Pracuję
“To spotkanie konkretnej osoby doprowadziło do powstania tej agencji, a nie moje zainteresowanie niepełnosprawnością" 
- mówi Majka Lipiak, która prawie 3 lata temu powołała do życia Leżę i Pracuję. 
Jest to agencja marketingowa, w której pracują osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. 

W tej rozmowie znajdziecie:
- dużo o samej marce (m.in. jak nazwa wpływa na zainteresowanie mediów i jak daje motywację do pracy),
- o codzienności pracy agencji (m.in. czy pracownicy z niepełnosprawnościami są tacy sami, jak inni pracownicy, jaka jest rola mentorów, jak utrzymać się na trudnym rynku marketingowym),
- o tym, w jaki sposób praca wzmacnia (m.in. że z osoby, która otrzymuje pomoc można stać się osobą, która pomaga),
- o planach na przyszłość (m.in. o 120 osobach wpisanych na listę oczekujących na zatrudnienie, o randkach z ekspertami, o portalu do łączenia pracowników z niepełnosprawnościami i pracodawców).

Komentarze