Jak rozmawiać z dziećmi o chorobach zagrażających życiu

PORADNIK FUNDACJI LUDZIE I MEDYCYNA stworzony NA PODSTAWIE przeglądu badań: LANCET 2019 (393) i konsultacji z ekspertami.

Wstęp

O poradniku

Ten poradnik stworzyliśmy w Fundacji Ludzie i Medycyna. Oparliśmy się na przeglądzie badań, opublikowanych w piśmie Lancet 393 z 2019 roku oraz na wytycznych, stworzonych przez Autorów tego artykułu na podstawie wniosków z badań oraz warsztatu z udziałem ekspertów.

Poradnik jest podzielony na 2 części: Gdy choruje dziecko | Gdy choruje rodzic. Każda z nich zawiera oddzielne wskazówki dla rodziców i opiekunów oraz dla profesjonalistów.  

 

Czy rozmawiać?

Rozmawiać. Rozmowa z dzieckiem o chorobie – czy to jego własnej, czy chorobie rodzica – przynosi wiele korzyści. Z badań wynika, że wiele dzieci zdaje sobie sprawę, że „coś jest nie tak”, nawet jeśli nikt im wprost nie powiedział, że one lub ktoś bliski choruje. 

 

Ile mówić?

Rozmawiać. Rozmowa z dzieckiem o chorobie – czy to jego własnej, czy chorobie rodzica – przynosi wiele korzyści. Z badań wynika, że wiele dzieci zdaje sobie sprawę, że „coś jest nie tak”, nawet jeśli nikt im wprost nie powiedział, że one lub ktoś bliski choruje. 

 

Dla rodziców

Gdy choruje dziecko

Moment diagnozy

Moment, w którym pada diagnoza jest dobrze pamiętany. Może on wpłynąć na cały proces chorowania i zdrowienia.

Poradnik jest podzielony na 2 części: Gdy choruje dziecko | Gdy choruje rodzic. Każda z nich zawiera oddzielne wskazówki dla rodziców i opiekunów oraz dla profesjonalistów.  

 

Lorem ipsum

Prace nad projektem są już zaawansowane: powstały prototypy kart, część z nich trafiła już w ręce specjalistów i osób prywatnych, które zgłosiły się, by je testować. Testujemy karty do końca marca 2020. Można się jeszcze zgłaszać po prototypowe talie do testów. Chętnych prosimy o maila: aniacharko@gmail.com.

Prace nad projektem są już zaawansowane: powstały prototypy kart, część z nich trafiła już w ręce specjalistów i osób prywatnych, które zgłosiły się, by je testować. Testujemy karty do końca marca 2020. Można się jeszcze zgłaszać po prototypowe talie do testów. Chętnych prosimy o maila: aniacharko@gmail.com.

 

 

1. Zacznij od siebie

Twoje przekonania

Ten poradnik stworzyliśmy w Fundacji Ludzie i Medycyna. Oparliśmy się na przeglądzie badań, opublikowanych w piśmie Lancet 393 z 2019 roku oraz na wytycznych, stworzonych przez Autorów tego artykułu na podstawie wniosków z badań oraz warsztatu z udziałem ekspertów.

Poradnik jest podzielony na 2 części: Gdy choruje dziecko | Gdy choruje rodzic. Każda z nich zawiera oddzielne wskazówki dla rodziców i opiekunów oraz dla profesjonalistów.  

 

Twoje zdrowie

Prace nad projektem są już zaawansowane: powstały prototypy kart, część z nich trafiła już w ręce specjalistów i osób prywatnych, które zgłosiły się, by je testować. Testujemy karty do końca marca 2020. Można się jeszcze zgłaszać po prototypowe talie do testów. Chętnych prosimy o maila: aniacharko@gmail.com.

Prace nad projektem są już zaawansowane: powstały prototypy kart, część z nich trafiła już w ręce specjalistów i osób prywatnych, które zgłosiły się, by je testować. Testujemy karty do końca marca 2020. Można się jeszcze zgłaszać po prototypowe talie do testów. Chętnych prosimy o maila: aniacharko@gmail.com.

 

 

2. Wiek dziecka

3. Rozmowa

4. Trudne sytuacje

5. Korzyści