Jak rozmawiać z dziećmi o chorobach

przewodnik dla rodzin i specjalistów

Na tej stronie na początku 2021 roku pojawi się PRZEWODNIK "Jak rozmawiać z dziećmi o chorobach".
Stworzą go studenci 3-go roku studiów z projektowania innowacji School of Ideas na Uniwersytecie SWPS w trakcie semestru zimowego 2020/2021 podczas zajęć z Anią Charko z fundacji ludzie i medycyna.

Chcemy stworzyć PRZEWODNIK, który:
1. będzie uwzględniał głosy: rodziców i opiekunów chorych i zdrowych dzieci, rodziców i opiekunów, którzy sami chorują, dzieci chorych i zdrowych, specjalistów, którzy pracują z chorymi dziećmi,
2. będzie stanowił praktyczną pomoc i pozwoli każdemu i każdej odpowiedzieć na pytanie: "Jak mam powiedzieć o chorobie temu dziecku?",
3. będzie opierał się na aktualnych badaniach naukowych z zakresu psychologii i komunikacji medycznej.

Podstawą projektowania PRZEWODNIKA będą badania użytkowników.
Studenci przeprowadzą serię wywiadów pogłębionych oraz testów użyteczności w każdej grupie odbiorców.
Chcemy mieć pewność, że ostateczna wersja PRZEWODNIKA będzie dobrze odpowiadała na realne potrzeby rodziców, opiekunów, dzieci i specjalistów.

Gotowy PRZEWODNIK zostanie opublikowany na otwartych licencjach i będzie dostępny dla każdej chętnej osoby.
Jeśli chcesz nawiązać kontakt w sprawie udziału w projekcie lub chcesz go wesprzeć swoją wiedzą lub innymi zasobami, napisz: ania.charko@ludzieimedycyna.pl