medycyna w sztuce

galeria online

Piszemy o artystycznych projektach, w których inspiracją było doświadczenie choroby.

Opisujemy to, co na zatrzymuje na chwilę: przeraża, olśniewa, obrzydza, zachwyca, zasmuca, śmieszy – słowem: porusza.   

2 marca, 2021
Ze stosu cukierków co dzień ubywa kilka kilogramów - to zwiedzający galerię częstują się nimi. Choroba "zjada" przyjaciela artysty. Rzeźba Felixa Gonzaleza-Torresa z 1991 roku (uchwycona w książce dla dzieci, pt. "S.Z.T.U.K.A.").