W jakich sytuacjach może pomóc psycholog zdrowia

Żyjesz z chorobą chroniczną i czujesz, że nie radzisz sobie w pełni z tym obciążeniem: choroba negatywnie wpływa na Twoje życie rodzinne, zawodowe lub inne ważne dla Ciebie obszary.
Szukasz diagnozy: masz konkretne problemy ze zdrowiem, lecz lekarze wykluczają kolejne choroby, odczuwasz bezradność.
Żyjesz z chorobą chroniczną, która negatywnie wpływa na Twój stan emocjonalny, nie radzisz sobie z nadmiarem trudnych myśli lub zauważasz, że choroba wpływa na Twoje zachowania.
Izolacja i zagrożenie wirusem COVID-19 są dla Ciebie dużym obciążeniem psychicznym. Odczywasz nadmierne negatywne emocje, gorzej funkcjonujesz.
Chcesz lepiej zarządzać swoim zdrowiem: mieć większą motywację, zwiększyć odporność psychiczną, podejmować lepsze decyzje dotyczące swojego zdrowia.
Jesteś w kryzysie: doświadczasz nagłego zaostrzenia negatywnych stanów psychicznych, w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia lub diagnozą choroby.
Doświadczasz lęku o zdrowie: Twoje myśli, emocje, działania związane z obawą o Twój stan zdrowia znacząco wpływają na Twoje funkcjonowanie.
Twój bliski jest chory, chcesz odnaleźć się w tej sytuacji: być wsparciem dla niego / dla niej i zadbać o siebie.

Jak psycholog zdrowia może Ci pomóc?

Pozwoli Ci spojrzeć na zdrowie jako na jedność: zdrowie psychofizyczne.

Wesprze w poszukiwaniu siły psychicznej i nazwaniu wszystkich zasobów, które pomogą Ci lepiej radzić sobie z trudną sytuacją.

Pomoże Ci lepiej zrozumieć samego siebie: Twoje reakcje, emocje, myśli.

Poprowadzi Cię w procesie zmiany.

Będzie towarzyszyć w tworzeniu i utrzymaniu planu zdrowienia lub planu radzenia sobie z chorobą.

Pomoże Ci zbudować motywację do zachowań wspierających zdrowie psychofizyczne.

Pomoże Ci zmodyfikować Twoją reakcję na stres.​

Zaproponuje narzędzia do pracy samodzielnej.

Psycholog zdrowia fundacji ludzie i medycyna

Psycholożka zdrowia Anna Charko

Ania Charko ludzie i medycyna
Skończyła psychologię zdrowia i kliniczną na Uniwersytecie SWPS, pracę magisterską obroniła z tematu: empatia a psychosomatyka, ma za sobą praktyki w szpitalu onkologicznym Luxmed na ul. Szamockiej oraz doświadczenie w prowadzeniu autorskiego programu indywidualnej pracy z pacjentami - "trening zdrowia". Założyła i prowadzi fundację ludzie i medycyna. Odpowiada za merytoryczne podstawy aplikacji Pacjenci pacjentom. Jest pacjentką, chorującą na genetyczną chorobę nerek.
Narzędzia pracy dobieram do pacjentów, sięgam głównie po metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej, oraz po wiedzę naukową psychologii zdrowia i płynące z niej ćwiczenia praktyczne. Dobieram elementy mindfulness, dialogu motywującego, coachingu, medycyny stylu życia oraz psychoedukacji.
Filozoficzne podstawy mojej pracy zbieżne są z humanistycznym nurtem psychoterapii (każdy człowiek dąży do realizacji pełni swojego potencjału w życiu) oraz z wytycznymi WHO dotyczącymi rozumienia zdrowia (pełne zdrowie nie oznacza braku choroby, ale stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu - uważam, że w każdej chorobie jest przestrzeń na zdrowie).

Jak skorzystać z pomocy

Terminy i zapisy

Sesje odbywają się we wtorki i czwartki, każda sesja trwa 45 minut.
Zapisy: ania.charko@ludzieimedycyna.pl
Spotykamy się w aplikacji zoom.

Płatności

Pierwsza sesja jest darmowa.

Druga sesja i kolejne: 50 zł.
Zysk preznaczamy na cele statutowe fundacji ludzie i medycyna
Numer konta fundacji: 85 1140 2004 0000 3702 7923 0838.
W tytule przelewu prosimy wpisać swoje imię i nazwisko oraz: "sesja z psychologiem zdrowia".