UX w medycynie

Badamy i projektujemy dla medycyny!
Zaproś nasz zespół do współpracy​

Pacjent to najważniejszy użytkownik wszystkich rozwiązań medycznych. Projektuj swoje rozwiązanie zgodnie z potrzebami jego użytkowników. Wykorzystaj metodologię UX (user experience) w swoim projekcie. Zaproś do współpracy zespół UX w medycynie fundacji ludzie i medycyna: badaczy i projektantów UX.

Badania

Analiza heurystyczna aplikacji

Badania potrzeb

Testy użyteczności

Projektowanie partycypacyjne