Organizacje, inicjatywy i ludzie, dzięki którym rozwijamy skrzydła

Nasz projekt „Rozmawianie o śmierci cię nie zabije” otrzymał dofinansowanie i wsparcie inkubacyjne w ramach programu Seniorzy w akcji, rozwijanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. Naszą mentorką w inkubacji była Marta Białek, prezeska ę. Dziękujemy!

Nasz projekt aplikacji „Pacjenci pacjentom” przeszedł  intensywny proces inkubacji w konkursie Sektora 2020 i wygrał go. Teraz jesteśmy pod opieką mentorską ekspertów, zaproszonych przez Sektor. Dziękujemy!

Dofinansowanie naszego projektu „Rozmawianie o śmierci cię nie zabije” w wysokości 13 600 zł – ze środków PAFW. Dziękujemy!

Wolontarystyczny ruch, który łączy firmy IT z NGO’sami. – czyli z nami:) W pakiecie dostajesz realną, bardzo potrzebną pomoc i gigabajty dobrej energii do działania. Bez tej inicjatywy budowanie aplikacji Pacjenci Pacjentom nie byłoby tak ekspresowe.

School of Ideas – na tym kierunku na warszawskim SWPS’ie od niedawna mamy zaszczyt prowadzić studentów w ramach projektów semestralnych w obszarze humanistyki medycznej. Dzięki wspaniałej Joannie Jeśman. Dziękujemy!

Ekspresowe i kreatywne wsparcie w przygotowaniu filmowej prezentacji projektu „Pacjenci pacjentom” na finał konkursu Sektora 3.0

Ania dostała szansę na prezentację projektu „Kartki na złe okoliczności” na TEDx WW 2019, a Alicja szlifowała tam umiejętności jako opiekunka mówców. Dziękujemy!

Paulina pomogła nam w analizie umów z wykonawcami – szczególnie wsparła nas w zakresie formułowania zapisów o prawach autorskich i zgodzie na publikację na otwartych licencjach.