Regulamin badania aplikacji

Regulamin badania aplikacji „Pacjenci pacjentom” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1 Postanowienia ogólne

1.

Organizatorami Badania pod nazwą „Pacjenci pacjentom, zwanego dalej „Badaniem”, jest:

Fundacja Ludzie i Medycyna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Barskiej 11/13/16, 02-315, KRS 0000760954, NIP 7010895479, REGON 38196530500000, zwana w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”,

2.

Badanie służy zebraniu informacji od potencjalnych użytkowników przyszłej aplikacji „Pacjenci pacjentom” – celem Badania jest określenie zainteresowania aplikacją wśród dwóch grup użytkowników: pacjentów, szczególnie dotkniętych chorobą chroniczną oraz specjalistów (dietetyków, trenerów, coachów, psychoterapeutów, psychologów, doradców zawodowych, itp.), pracujących terapeutycznie z tą grupą pacjentów.

3.

Badanie odbywa się w terminie: 12 maja 2020 – 30 maja 2020

4.

Regulamin stanowi podstawę organizowania Badania oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2 Uczestnictwo w Badaniu

1.

Badanie jest skierowane do pacjentów i specjalistów – „Uczestników Badania”.

2.

Uczestnikiem Badania jest każda osoba, która wejdzie na jedną ze stron internetowych:

http://www.ludzieimedycyna.pl/pacjenci-pacjentom-dla-pacjentow/

lub

http://www.ludzieimedycyna.pl/pacjenci-pacjentom-dla-specjalistow/

niezależnie od czynności wykonanych na którejś z tych stron.

3.

Wejście na którąkolwiek z tych stron internetowych i wykonanie jakijkolwiek czynności na którejś z nich jest równoznaczne

z akceptacją przez Użytkownika

Regulaminu w całości.

4.

Uczestnictwo w Badaniu nie wiąże się z wynagrodzeniem dla Uczestników.